Ο Σταυρός στην Ζωή Μας - Επιμέλεια Ιωάννας Κατσούλα